De KBO Tiel & Omgeving is een lokale afdeling van de kbo-pcob

De Unie KBO is de grootste seniorenorganisatie van Nederland.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Unie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.
Ze doet dat met name door belangenbehartiging op nationaal niveau.

Daarnaast bestaan er provinciale afdelingen van de Unie KBO, gericht op belangenbehartiging op provinciaal niveau. Voor ons is dat de KBO Gelderland.
Bovendien voorziet de provinciale KBO in allerlei opleidingen voor bestuurders van lokale afdelingen.

Op gemeentelijk niveau behartigt een plaatselijke KBO afdeling in het landelijke en provinciale kader de belangen van haar leden op lokaal niveau.
De afdeling KBO Tiel & Omgeving doet dat door vertegenwoordigd te zijn in onder meer de WMO-raad, welzijnsorganisaties en door directe contacten met gemeente en politiek. 
Vertegenwoordigers van onze afdeling participeren in de provinciale KBO en in samenwerkingsorganen met andere seniorenbonden op regionaal en lokaal niveau.

Bovendien kennen we een aantal commissies die ten behoeve van onze leden activiteiten ontwikkelen op cultureel gebied en het gebied van educatie, is er een bezoekgroep, een belastingadviseur en een ouderen adviseur waar leden bij terecht kunnen voor hulp.
  1.     Tien keer per jaar ontvangen onze leden De Nestor, een zeer boeiend magazine met uiteenlopende artikelen met betrekking tot voor senioren relevante onderwerpen.

  2.     Vijf keer per jaar ontvangen onze leden de KBO-Nieuwsbrief, verzorgd door een redactie, met informatie over activiteiten, wetenswaardigheden en beschouwende artikelen.  Nieuwsbrief 2019 nr.1 Maart    

 


   
   Tiel en Omstreken


 

Welkom op de site van Katholieke Belangen- Organisatie van en voor Senioren, Afdeling Tiel en Omstreken,

NIEUWS

vrijdag 22 maart
De Museum Plus Bus stelt ons in de gelegenheid om met gratis vervoer en entree het Gemeentemuseum te Den Haag te bezoeken. Minimaal 30 deelnemers, maximaal 45. De datum 22 maart is voor ons gereserveerd. Ook de lunch kan voor ons als groep worden verzorgd in het museum. De dag zal zich globaal afspelen tussen 09.00 en 18.00 uur. Minimaal 2 weken van tevoren wil de organisatie weten hoeveel deelnemers er zijn. Geeft u zich z.s.m. op bij:

Grada Ruessink-Hagen

tel. 0344-630837

Jettie de Leng-v.d. Veen

tel. 0344-611912

Lida van Tricht-v.d. Donk

tel. 0344-611543 

Specifieke informatie voor KBO-leden na opgave. (indien mogelijk digitaal).


Er zijn nog verschillende plekken vrij.


16 April

14.00 uur dhr.de Jong uit Wijchen komt alles vertellen over de imkerij. Dit belooft een leerzame, gezellige middag te worden. Nadere info volgt.

De activiteit op 15 januari en 16 April zijn initiatieven van de PCOB< KBO-leden welkom.


Lezing apotheker over ouderen en medicijngebruik

‘Wijs met Medicijnen, tips voor oudere geneesmiddelgebruikers’, dat is de titel van de lezing die apotheker Drs.mevr.Hakvoort op 27 maart a.s. geeft in Restaurant De Vergulde Raaf, De Vier Gravinnen 2 in Tiel. De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van seniorenorganisatie KBO en apothekers-organisatie KNMP. 

Lees verder.........