De KBO Tiel & Omgeving is een lokale afdeling van de kbo-pcob

De Unie KBO is de grootste seniorenorganisatie van Nederland.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Unie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.
Ze doet dat met name door belangenbehartiging op nationaal niveau.

Daarnaast bestaan er provinciale afdelingen van de Unie KBO, gericht op belangenbehartiging op provinciaal niveau. Voor ons is dat de KBO Gelderland.
Bovendien voorziet de provinciale KBO in allerlei opleidingen voor bestuurders van lokale afdelingen.

Op gemeentelijk niveau behartigt een plaatselijke KBO afdeling in het landelijke en provinciale kader de belangen van haar leden op lokaal niveau.
De afdeling KBO Tiel & Omgeving doet dat door vertegenwoordigd te zijn in onder meer de WMO-raad, welzijnsorganisaties en door directe contacten met gemeente en politiek. 
Vertegenwoordigers van onze afdeling participeren in de provinciale KBO en in samenwerkingsorganen met andere seniorenbonden op regionaal en lokaal niveau.

Bovendien kennen we een aantal commissies die ten behoeve van onze leden activiteiten ontwikkelen op cultureel gebied en het gebied van educatie, is er een bezoekgroep, een belastingadviseur en een ouderen adviseur waar leden bij terecht kunnen voor hulp.
  1.     Tien keer per jaar ontvangen onze leden De Nestor, een zeer boeiend magazine met uiteenlopende artikelen met betrekking tot voor senioren relevante onderwerpen.

  2.     Vijf keer per jaar ontvangen onze leden de KBO-Nieuwsbrief, verzorgd door een redactie, met informatie over activiteiten, wetenswaardigheden en beschouwende artikelen.  


Nieuwsbrief 2017 n3, ZomerRAPPORTAGE                                         

VIERDE KWARTAAL 2016

 


Tiel en Omstreken

Welkom op de site van Katholieke Belangen- Organisatie
van en voor Senioren, Afdeling Tiel en Omstreken,

NIEUWS

Bewegen door deelname aan Koersbal

 

Koersbal is uitermate geschikt voor iedereen die naast eenvoudig en rustig bewegen

ook van een beetje wedstrijdspanning houd.

 

Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijk enigszins op Jeu de Boules,

omstreeks het jaar 1980 is de sport overgewaaid naar Europa.Lees verder.......
Nog meer nieuwe foto’s bij albums,


19 Juni 2017 zijn we met een omweg naar Buren gefietst.doel: de tuin RADIANT, ontworpen en aangelegd door Jaap Douma.


Albums......


Studiedag 31 oktober “Gracieus en waardig ouder worden”

Oud worden willen we allemaal, maar oud zijn kan nog wel eens tegenvallen. Hoe word ik leuk oud? En hoe kan ik zo lang mogelijk van het leven genieten ?

Het doel van deze interactieve studiedag is duidelijk te krijgen hoe ik mijn leven, ook op oudere leeftijd, zinvol en boeiend kan inrichten. Centraal staan: levenskracht en aantrekkelijk leven. Hoe ontdek ik mijn eigen talenten? Hoe blijf ik een actief en betrokken lid van de samenleving? Wat vraagt dit van mij? Hoe blijf ik mijn plaats in de samenleving innemen? Ouderdom is tenslotte een taak!
Lees verder.......