De KBO Tiel & Omgeving is een lokale afdeling van de kbo-pcob

De Unie KBO is de grootste seniorenorganisatie van Nederland.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Unie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.
Ze doet dat met name door belangenbehartiging op nationaal niveau.

Daarnaast bestaan er provinciale afdelingen van de Unie KBO, gericht op belangenbehartiging op provinciaal niveau. Voor ons is dat de KBO Gelderland.
Bovendien voorziet de provinciale KBO in allerlei opleidingen voor bestuurders van lokale afdelingen.

Op gemeentelijk niveau behartigt een plaatselijke KBO afdeling in het landelijke en provinciale kader de belangen van haar leden op lokaal niveau.
De afdeling KBO Tiel & Omgeving doet dat door vertegenwoordigd te zijn in onder meer de WMO-raad, welzijnsorganisaties en door directe contacten met gemeente en politiek. 
Vertegenwoordigers van onze afdeling participeren in de provinciale KBO en in samenwerkingsorganen met andere seniorenbonden op regionaal en lokaal niveau.

Bovendien kennen we een aantal commissies die ten behoeve van onze leden activiteiten ontwikkelen op cultureel gebied en het gebied van educatie, is er een bezoekgroep, een belastingadviseur en een ouderen adviseur waar leden bij terecht kunnen voor hulp.
  1.     Tien keer per jaar ontvangen onze leden De Nestor, een zeer boeiend magazine met uiteenlopende artikelen met betrekking tot voor senioren relevante onderwerpen.

  2.     Vijf keer per jaar ontvangen onze leden de KBO-Nieuwsbrief, verzorgd door een redactie, met informatie over activiteiten, wetenswaardigheden en beschouwende artikelen.  Nieuwsbrief 2017 n 5, Winter                 

 


   
   Tiel en Omstreken


 

Welkom op de site van Katholieke Belangen- Organisatie van en voor Senioren, Afdeling Tiel en Omstreken,

NIEUWS

Woensdag 25 oktober jl. was het zover.


De samenwerkings-overeenkomst tussen de ouderenbonden KBO en PCOB werd ondertekend door de beide voorzitters, te weten mevrouw  Busch-Kruisselbrink

van PCOB en de heer Verkleij als voorzitter van de KBO.

Op landelijk niveau zijn de beide organisaties al per 01 januari van dit jaar een zeer nauwe samenwerking aangegaan. Ook op lokaal gebied is het verstandig om "de handen ineen te slaan" en op een aantal praktische terreinen samen te werken.

Het gaat niet om een fusie; de beide organisaties blijven zelfstandig. Echter: veel activiteiten kunnen prima gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd worden. Met ingang van 01 januari 2018 gaat een nauwere samenwerking tussen KBO en PCOB van start ten voordele van vele 50+ ers.

Aanmelding van nieuwe leden: zie de website www.kbotiel.nl en www.pcob.nl