De KBO Tiel & Omgeving is een lokale afdeling van de kbo-pcob

De Unie KBO is de grootste seniorenorganisatie van Nederland.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Unie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.
Ze doet dat met name door belangenbehartiging op nationaal niveau.

Daarnaast bestaan er provinciale afdelingen van de Unie KBO, gericht op belangenbehartiging op provinciaal niveau. Voor ons is dat de KBO Gelderland.
Bovendien voorziet de provinciale KBO in allerlei opleidingen voor bestuurders van lokale afdelingen.

Op gemeentelijk niveau behartigt een plaatselijke KBO afdeling in het landelijke en provinciale kader de belangen van haar leden op lokaal niveau.
De afdeling KBO Tiel & Omgeving doet dat door vertegenwoordigd te zijn in onder meer de WMO-raad, welzijnsorganisaties en door directe contacten met gemeente en politiek. 
Vertegenwoordigers van onze afdeling participeren in de provinciale KBO en in samenwerkingsorganen met andere seniorenbonden op regionaal en lokaal niveau.

Bovendien kennen we een aantal commissies die ten behoeve van onze leden activiteiten ontwikkelen op cultureel gebied en het gebied van educatie, is er een bezoekgroep, een belastingadviseur en een ouderen adviseur waar leden bij terecht kunnen voor hulp.
  1.     Tien keer per jaar ontvangen onze leden De Nestor, een zeer boeiend magazine met uiteenlopende artikelen met betrekking tot voor senioren relevante onderwerpen.

  2.     Vijf keer per jaar ontvangen onze leden de KBO-Nieuwsbrief, verzorgd door een redactie, met informatie over activiteiten, wetenswaardigheden en beschouwende artikelen.  


Nieuwsbrief 2018 nr 4, Oktober          

 


   
   Tiel en Omstreken


 

Welkom op de site van Katholieke Belangen- Organisatie van en voor Senioren, Afdeling Tiel en Omstreken,

NIEUWS

17 oktober

14.00 uur in De Vier Gravinnen; de heer van Toorn laat lichtbeelden zien van zijn rondreis door Costa Rica. Ook KBO-leden welkom.


14 november

14.00 uur in De Vier Gravinnen met Klaas Faber voor zowel PCOB- als KBO-Leden. Zie de uitnodiging in de nieuwsbrief.


14 december

15.30 uur in De Vier Gravinnen:Kerstviering KBO

Nadere gegevens volgen. Noteert u alvast deze datum.