De afdeling Tiel maakt deel uit van de landelijke organisatie KBO- PCOB. één van de grootste ouderenbonden in ons land.
Onze belangrijkste doelstelling is: de voorwaarden te scheppen om senioren zo lang mogelijk volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen.
We doen dat o.a. door het organiseren van vele activiteiten. Ook belangbehartiging op gemeentelijk niveau vinden we belangrijk.
In die zin is er de nodige samenwerking met andere ouderenbonden en (welzijns)organisaties.
Naast onze lokale afdeling is er de kring Gelderland, waar we ook actieve contacten mee hebben.
De KBO- Tiel kent o.a. een bezoekgroep; een culturele commissie, ouderenadviseur; hulp bij belastingaangifte enz.
Vijf maal per jaar ontvangt u ons nieuwsbulletin “Kruispunt”.
U bent van harte welkom als lid van onze afdeling! Voor de kosten hoeft u het niet te laten!

Lid worden?
Heel verstandig, want hoe meer leden,hoe sterker we zijn.
U heeft drie mogelijkheden:

 1. Opsommingsteken een brief naar onze secretaris:
  Dhr.T.(Ton) Cuijten
  Wadenoijenlaan 547
  4006 AM Tiel

 2. Opsommingsteken U Belt even naar Ton Cuijten:
  T: 0344-614385

 3. Opsommingsteken U stuurt een email naar Ton Cuijten:
  E: kbo_tiel@hotmail.nl
  of
  E:
  tc.cuijten@hetnet.nl

Wilt u bij aanmelding ons de volgende gegevens verstrekken?
Naam en voorletters, telefoonnummer en emailadres.
U ontvangt daarna van ons een bevestiging en na enige tijd een pasje.   
 
 

Welkom op de site van Katholieke Belangen- Organisatie
van en voor Senioren, Afdeling Tiel en Omstreken,

NIEUWS

Passiespelen Tegelen.

We hebben bericht ontvangen van de organisatie van de Passiespelen in Tegelen die van 10 mei t/m 13 september 2020 zouden plaatsvinden.

De Passiespelen gaan dit jaar niet door.

 “De Passiespelen zijn uitgesteld naar 2021 met – waarschijnlijk – op 9 mei 2021 première > gekochte kaarten blijven geldig. Hoe dat verder geregeld wordt, wordt verder onderzocht.”

 Wij ontvangen als afdeling vanzelf bericht van de organisatie hoe zij verder omgaan met verkochte kaarten. 

KBO afdelingen


De KBO afdelingen hebben al hun activiteiten tot nader orde geannuleerd; neem voor vragen contact op met uw lokale afdeling. Ook voor hulp/ondersteuning in deze lastige tijd, neemt u contact op met uw KBO afdeling zodat zij met u mee kunnen denken.

Het Rode Kruis heeft een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus: 070-4455888. Wij volgen de richtlijnen van het


RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

corona-nieuws