De afdeling Tiel maakt deel uit van de landelijke organisatie KBO- PCOB. één van de grootste ouderenbonden in ons land.
Onze belangrijkste doelstelling is: de voorwaarden te scheppen om senioren zo lang mogelijk volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen.
We doen dat o.a. door het organiseren van vele activiteiten. Ook belangbehartiging op gemeentelijk niveau vinden we belangrijk.
In die zin is er de nodige samenwerking met andere ouderenbonden en (welzijns)organisaties.
Naast onze lokale afdeling is er de kring Gelderland, waar we ook actieve contacten mee hebben.
De KBO- Tiel kent o.a. een bezoekgroep; een culturele commissie, ouderenadviseur; hulp bij belastingaangifte enz.
Vijf maal per jaar ontvangt u ons nieuwsbulletin “Kruispunt”.
U bent van harte welkom als lid van onze afdeling! Voor de kosten hoeft u het niet te laten!

 


 

Welkom op de site van Katholieke Belangen-
Organisatie van en voor Senioren

NIEUWS

corona-nieuws

Tiel & Omstreken

Lid worden?
Heel verstandig, want hoe meer leden,hoe sterker we zijn.
U heeft drie mogelijkheden:

 1. Opsommingsteken een brief naar onze secretaris:
  Dhr.T.(Ton) Cuijten
  Wadenoijenlaan 547
  4006 AM Tiel

 2. Opsommingsteken U Belt even naar Ton Cuijten:
  T: 0344-614385

 3. Opsommingsteken U stuurt een email naar Ton Cuijten:
  E: kbo_tiel@hotmail.nl
  of
  E:
  tc.cuijten@hetnet.nl

Wilt u bij aanmelding ons de volgende gegevens verstrekken?
Naam en voorletters, telefoonnummer en emailadres.
U ontvangt daarna van ons een bevestiging en na enige tijd een pasje.