De afdeling Tiel maakt deel uit van de landelijke organisatie KBO- PCOB. één van de grootste ouderenbonden in ons land.
Onze belangrijkste doelstelling is: de voorwaarden te scheppen om senioren zo lang mogelijk volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen.
We doen dat o.a. door het organiseren van vele activiteiten. Ook belangbehartiging op gemeentelijk niveau vinden we belangrijk.
In die zin is er de nodige samenwerking met andere ouderenbonden en (welzijns)organisaties.
Naast onze lokale afdeling is er de kring Gelderland, waar we ook actieve contacten mee hebben.
De KBO- Tiel kent o.a. een bezoekgroep; een culturele commissie, ouderenadviseur; hulp bij belastingaangifte enz.
Vijf maal per jaar ontvangt u ons nieuwsbulletin “Kruispunt”.
U bent van harte welkom als lid van onze afdeling! Voor de kosten hoeft u het niet te laten!

  


   
 
 

Welkom op de site van Katholieke Belangen- Organisatie
van en voor Senioren, Afdeling Tiel en Omstreken,

NIEUWS

Oproep

Het bestuur van KBO Tiel stelt het op prijs dat leden hun e-mailadres doorgeven aan de ledenadministatie:


liendegroot.kok@gmail.com


Aan haar kunt u ook wijzigingen van uw e-mailadres doorgeven.


Daar de nieuwsbrief 5 keer per jaar uitkomt en zich ook op korte termijn bijzonderheden kunnen voordoen, kan incidenteel gebruik worden gemaakt van e-mail om u in te lichten over actuele zaken.


Het bestuur

CORONAVIRUS

Geachte leden van de KBO,


Het zal u niet verbazen dat de Algemene Ledenvergadering van woensdag 25

maart a.s.  NIET zal doorgaan.

Vanwege de corona- crisis vinden we het als bestuur onverantwoord om deze

vergadering door te laten gaan.

Op een later moment zullen we een geschikte datum zoeken en u daarover

informeren via "Kruispunt".

Wellicht kunt u vrienden en/of bekende leden van de KBO hierover informeren,

mocht u hen zien of spreken.


Het is een moeilijke en zware tijd, vooral voor de ouderen onder ons.

We weten ook niet hoe het allemaal zal verlopen en hoe lang het gaat duren.

Ik wens u bijzonder veel sterkte in de komende tijd.


Met een vertrouwensvolle groet namens het bestuur,


Jan Verkley,


Passiespelen Tegelen.

We hebben bericht ontvangen van de organisatie van de Passiespelen in Tegelen die van 10 mei t/m 13 september 2020 zouden plaatsvinden.

De Passiespelen gaan dit jaar niet door.

 “De Passiespelen zijn uitgesteld naar 2021 met – waarschijnlijk – op 9 mei 2021 première > gekochte kaarten blijven geldig. Hoe dat verder geregeld wordt, wordt verder onderzocht.”

 Wij ontvangen als afdeling vanzelf bericht van de organisatie hoe zij verder omgaan met verkochte kaarten. 

KBO afdelingen


De KBO afdelingen hebben al hun activiteiten tot nader orde geannuleerd; neem voor vragen contact op met uw lokale afdeling. Ook voor hulp/ondersteuning in deze lastige tijd, neemt u contact op met uw KBO afdeling zodat zij met u mee kunnen denken.

Het Rode Kruis heeft een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus: 070-4455888. Wij volgen de richtlijnen van het


RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Beste mensen,


Het zijn heel zware tijden, zeker ook voor de leeftijdsgroep waartoe wij

behoren.

Thuis blijven, weinig of geen contact met de (klein)kinderen..  Het valt zeker niet mee

Rond deze tijd zou u het nieuwste magazine van KBO-PCOB weer ontvangen.

Vanwege de contacten die dit weer met zich mee kan brengen, wordt het

magazine echter dit keer niet bezorgd.

Ik hoop dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

U kunt overigens het magazine altijd lezen via de site: www.kbo-pcob.nl

onder het kopje "magazine".


Ik wens u veel sterkte: pas goed op u zelf!

Vriendelijke groet,


Jan Verkley,

-voorzitter-