Servicepunt Thuiswonen

We hebben eerder uw aandacht gevestigd op het Servicepunt Thuiswonen waarmee we als bestuur van de KBO Tiel & Omgeving een zogeheten vriendschapsrelatie zijn aangegaan. We hebben dat als bestuur destijds gedaan omdat we het een uitstekend initiatief vonden en dat vinden we nog steeds. Met name ook vanwege de één-loket functie. Met welk probleem u als thuis wonende of mantelzorger ook zit u kunt er met iedere vraag terecht. Het gratis telefoonnummer is: 088-7004100. Maak er zeker gebruik van als u hulp nodig heeft. 
Het Servicepunt Thuiswonen is een stichting zonder winstoogmerk. Ze richt zich op het ontwikkelen van veelsoortige ondersteunende activiteiten voor senioren en ouderen die nog thuis wonen en in een of andere vorm mantelzorg nodig hebben. 
Thuis wonen betekent in zulke gevallen dikwijls dat er veel geregeld moete worden. Thuiszorg neemt op haar gebied veel uit handen. Ook de medische zorg als dat nodig is. Maar daarnaast is er nog zoveel meer! Onderhoud en herstel van apparaten in huis, de loodgieter, schilder, tuinonderhoud, computers, koken, reizen, belastingtechnische en financiële regelingen, enzovoorts. 
Ook de coördinatie van contacten met de gemeente, verzekeraars, medici en zorginstellingen vragen veel van thuiswonenden en mantelzorgers. Technologische mogelijkheden maken langer thuis wonen beter mogelijk. Het al dan niet preventief gebruik maken hiervan vraagt om inzicht in en kennis van zaken. Daarbij komt dat nog veel woningen moeten worden aangepast voor langer thuis wonen.  
Servicepunt Thuiswonen regelt op verzoek alle contacten met instellingen en bedrijven die nodig zijn om aan uw vraag te voldoen. Indien gewenst komt een gecertificeerde adviseur van Servicepunt Thuiswonen bij u thuis om de situatie  en mogelijkheden te bespreken. De betrokken medewerker van Servicepunt Thuiswonen blijft daarbij als spin in het web fungeren. Zo heeft u altijd slechts één aanspreekpunt voor veel verschillende en vaak complexe zaken.
Belangrijk in de dienstverlening van Servicepunt Thuiswonen is dat de regie nadrukkelijk bij de thuiswonende ligt. De samenhang van activiteiten levert voordeel op voor de woonkwaliteit. Servicepunt Thuiswonen is onafhankelijk van leveranciers  en zal voor de doelgroep steeds de beste prijs/kwaliteitsverhouding zoeken in afstemming op bestaande zorg en regelingen. Zo willen wij bijdragen aan de kwaliteit van leven. Dat is waar onze drijfkracht ligt en waar onze vrijwilligers, adviseurs en specialisten voor staan. 
Zie voor verdere informatie de website www.servicepunt-thuiswonen.nl
Wilt u vrijwilliger worden bij het Servicepunt Thuiswonen? Neem dan contact op met ons!
Veiligheid aan de deur   
WAT KUN JE ZELF DOEN ???

De eigen woning is meestal de plaats, waar men zich thuis en veilig voelt. Dit veiligheidsgevoel kan ingrijpend aangetast worden of zelfs helemaal weggenomen worden als iemand slachtoffer wordt van een overval. Het is altijd verstandig om voorzichtig te zijn en zo misschien een misdrijf voorkomen. Hier volgen enkele tips voor veiligheid aan uw voordeur. (Samengesteld door de politie)
• Doe nooit zomaar open. Het is uw voordeur, niemand kan u verplichten om open te doen.
• Kijk eerst wie er voor de deur staat via het raam, deurspion of gebruik de intercom.
• Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. Vraag, indien nodig, om een legitimatie.
• Als u het niet vertrouwt, bel het bedrijf of instantie om te controleren.
• Maak eventueel een nieuwe afspraak en zorg dan dat er familie of bekenden bij u zijn.
• Ga nooit in op “zielige praatjes” of smoezen, die oplichters gebruiken om binnen te komen.
• Geef nooit uw bankpas/pincode af. Bankmedewerkers komen niet onaangekondigd bij u thuis.
• Als u denkt slachtoffer te zijn geworden, laat dan direct uw bankpas blokkeren. Uw bank regelt dit voor u. 
• Leg kostbaarheden nooit in het zicht.
• Als u het niet vertrouwt, bel dan meteen de politie via 1-1-2.
Veel senioren zijn bezorgd over hun veiligheid, vooral omdat zij het gevoel hebben een grotere kans te lopen slachtoffer te worden van criminaliteit. Politiecijfers geven aan dat senioren juist minder vaak slachtoffer zijn van een misdrijf dan andere leeftijdsgroepen. Toch is het altijd verstandig om voorzichtig te zijn!!! 

Bezoekersgroep
Wie zijn wij?
Wat zijn onze taken?

Onze groep bestaat momenteel uit een lid. Zij heeft veel ervaring op het sociale vlak.
We kunnen ons verplaatsen in mensen die zich eenzaam voelen; hoe het is om je partner te verliezen of om ziek te zijn.
Ook hoe het voelt als je 85 jaar bent geworden, dat je daar blij om kunt zijn. Dat je dat hebt mogen vieren met familie en al degenen die je lief zijn. Zo zijn er nog veel momenten die je kunt delen met anderen.

De taak van de groep is mensen die daar behoefte aan hebben te ondersteunen en te begeleiden in moeilijke perioden en samen een weg te zoeken om verder te kunnen.
Niet dat we kant-en-klare oplossingen kunnen bieden. Een praatje met een buitenstaander geeft vaak weer wat ruimte voor jezelf.

Het is de bedoeling dat u of een familielid aangeeft dat er behoefte bestaat aan bezoek van een van onze leden. Als u contact met ons opneemt maken wij een afspraak voor een tijdstip dat u schikt.

Wij houden bij wanneer onze leden de leeftijd van 80 jaar, 85 jaar, 90  jaar of ouder mogen vieren. Wij feliciteren hen wij door het sturen van een felicitatiekaart.  

U kunt contact opnemen met mevr. Lien de Groot-Kok telefoon0344-619790.

Bezoekdienst voor mensen die een levenspartner hebben verloren.
¬	Wat doen wij voor u?
Het overlijden van een partner is een aangrijpende gebeurtenis. Voor de nabestaande breekt een moeilijke periode aan. Juist nu heeft deze veel behoefte aan steun. Steun die meestal van familie of naaste omgeving komt. Na verloop van tijd echter kan deze extra aandacht afnemen. 
Ook kan het zijn dat de nabestaande het gevoel krijgt dat de omgeving de situatie niet goed kan invoelen. 
Steun bij Verlies kan u juist dan ondersteunen in het rouwproces. 

¬	Wat houdt het in?
Deze ondersteuning wordt geboden door een vrijwilliger die op afspraak op bezoek komt en met u praat over het verlies en wat u als gevolg daarvan doormaakt.

¬	Wie zijn de vrijwilligers?  
De vrijwilligers hebben zelf een partner verloren of hebben andere rouwervaring. Zij weten uit eigen ondervinding wat het is om een zwaar verlies te lijden.

¬	 Hoe werkt het?
Wanneer u aangeeft dat u belangstelling heeft voor een bezoek, maakt de coördinator een afspraak met u voor een eerste kennismaking. Na dit gesprek kunt u aangeven of u verder gesprekken wilt. Zo ja, dan vraagt de coördinator aan één van de vrijwilligers/sters contact met u op te nemen. En dit contact blijft met u, zolang u aangeeft daar behoefte aan te hebben. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard blijft de inhoud van deze gesprekken tussen u en de vrijwilliger/ster. 
¬	 Contact
Als u gebruik wilt maken van de bezoekdienst, dan kunt u een afspraak maken via 
Matchpoint Mozaïek 0344-611566.
Voor inhoudelijke vragen na het lezen van bovenstaande tekst kunt u via ons  Meldpunt contact opnemen met de coördinator. http://www.servicepunt-thuiswonen.nlshapeimage_2_link_0